Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Frequently asked questions

Het aantal vragen is nu nog beperkt. Als ik de tijd ervoor heb zal ik van tijd tot tijd vragen die ik krijg (in de klas of via mail) verwerken in onderstaande tabel. Om te zoeken in de tabel kun je dan de zoek functie van je browser gebruiken. Voor Pc's is dit de CTRL toets ingedrukt houden en op de F (van find) de drukken.

Vraag Antwoord
Ik heb een vraag met meerdere antwoorden. Hoe moet ik die analyseren? Een vraag met meerdere antwoorden is een Multiple Respons vraag.
In mijn enquête heb ik meerdere vragen met dezelfde antwoord categorieën. Hoe moet ik die verwerken? Al deze vragen moet je in een tabel plaatsen. Het betreft dan een Tables of frequencies
Hoe kan ik nagaan of mijn steekproef representatief is? Ervan uitgaande dat je steekproef voldoende groot is, kun je toetsen op algemene variabelen, zoals geslacht, opleiding (natturlijk afhankelijk van je onderzoek) . De toetsvorm die je gebruikt is dan meestal de binominaal toets of de Chi-square toets. De waarden waarop je toetst zijn waarden van de gehele populatie (moeten wel bekend zijn)