Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Regressie analyse

  Scatter Regression lineair

Scatter.

Regressie analyse betreft altijd twee of meer variabelen op scale niveau. Het gaat altijd om verbanden. Een voorbeeld hiervan is het verband tussen leeftijd en salaris. Hierbij is "Leeftijd" de onafhankelijke variabele en die bepaald de afhankelijke, in dit geval "Salaris". Verbanden kunnen we grafisch laten zien in een scatter (spreidingsdiagram), en de waarde kunnen we uitdrukken in een getal (bv de correlatie coefficient) of in de vorm van een vergelijking. We starten dit hoofdstuk met het grafisch weergeven. Dit omdat dit intuitief het meest aanspreekt.

In Auto-Online zijn de vragen over de prijzen van de auto interessant om te bekijken.
De variabele "Sticker" geeft aan wat de prijs van de auto was waarvoor die bij benadering aangeboden stond. De variabele "Actual" geeft aan waarvoor de auto daadwerkelijk verkocht is. Intuitief voel je wel aan dat hier een verband tussen zit, en dat de auto niet verkocht wordt vooor een prijs die hoger is dan de Sticker prijs.

De manier waarop je grafisch de verbanden laat zien tussen twee variabelen op scale niveau is de Scatter Dot (Graphs --> Legacy Dialogs --> Scatter/Dot)

Kies voor de Simple Scatter

Een maak de volgende instellingen:

De variabele Sticker bepaalt de variabele Actual en moet daarom op de X-as.
Je krijgt de volgende grafiek:

In deze grafiek is duidelijk te zien dat er een verband is (de punten liggen ongeveer op een lijn).
De lijn kunnen we in de grafiek tekenen door naar de Chart Editor te gaan en de volgende instelling te maken:

Je krijgt dan de volgende grafiek:


In de grafiek is de regressielijn getekend en de R2 berekend.

We zouden ook kunnen gaan kijken of er verband bestaat tussen de leeftijd en de prijs waarvoor men de auto daadwerkelijk gekocht heeft. Maak daarvoor onderstaande grafiek.

Wat kun je zeggen over het verband?

  Scatter Regression lineair