Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Analyse samenhang en verschil

Crosstabs Tables Stacked Bar Histogram Boxplot Special Stacked Bar

Boxplot.

De boxplot wordt heel veel gebruikt bij verschillen en samenhangen tussen Nominale/ordinale variabelen en scale variabelen.

Stel je wilt weten of er een verband is tussen "Race" en "If you traded in a vehicle, approximately how much was it worth?" dan kun je dit laten zien in een boxplot.
Kies uit het menu voor Graphs --> Legacy Dialogs --> Boxplot. Voor het onderliggend scherm stel je de volgende opties in.

Klik op Define en voer de volgende variabelen in. Bedenk waarom je wat waar plaatst.

Klik op Ok om de grafiek te zien.

Je ziet dat er weinig verschil is tussen de verschillende rassen. American Indian zou ik weer niet gebruiken omdat dat het maar twee personen betreft. Bij Other valt me op dat de mediaan heel laag ligt.
Ik zou zelf eerder kiezen voor een tabel om te kijken of er verbanden zijn tussen deze varaiabelen. .

Een veel gebruikt voorbeeld van een boxplot is onderstaande. Probeer deze te maken.

Crosstabs Tables Stacked Bar Histogram Boxplot Special Stacked Bar