Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Analyse samenhang en verschil

Crosstabs Tables Stacked Bar Histogram Boxplot Special Stacked Bar

Histogram.

Alleen onder de Chart Builder zit een optie om te kijken of er verschillen zijn tussen een variabele met maar twee waarden en een Scale variabele.
Stel we willen weten of er verschil is in de leeftijd verdeling tussen mannen en vrouwen. Ga dan naar Het Chart Builder scherm, en maak de volgende instellingen.

en laat de grafiek zien.

Voor een variabele met meer dan twee waarden heeft het maken van dit soort grafieken geen zin. Je kiest dan eerder voor een boxplot.

Crosstabs Tables Stacked Bar Histogram Boxplot Special Stacked Bar