Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Enquête invoeren

Inleiding De gegevens SPSS opstarten Definiëren variabelen Definiëren Value labels Definiëren Meetniveaus Opslaan structuur Invoeren waarden Tabellen Grafieken maken Bewaren gegevens

 

HET MAKEN VAN GRAFIEKEN.

Ook het type grafiek dat je gebruikt is afhankelijk van het meetniveau. Voor een nominale of ordinale variabele gebruik je bv een Pie (cirkel diagram) of een bar (staafdiagram) voor een scale variabele gebruik je een histogram. Grafieken kun je vinden in het menu Graphs onder legacy dialogs.

Opdracht. Maak een staafdiagram van de variabele “ geslacht”.
Dit doe je als volgt. Kies uit het menu “Graphs” Legacy Dialogs voor “Bar”. Je krijgt dan onderstaand scherm.

Je wilt maar van één variabele de grafiek maken, daarom kies je voor Simple.
In een later stadium gaan we in op de mogelijkheden die onder “Data in Chart Are” staan. Selecteer als dat al niet geselecteerd is “Summeries for groups of cases” en klik op “define”. (summerie staat voor samenvatting. Veel getallen worden samengevat tot enkele waarden. Een group bij de variabele geslacht is b.v. de groep mannen. De cases zijn de man en vrouw).
Selecteer geslacht en plaats deze onder “Category Axis” zoals in onderstaand figuur.

Klik vervolgens op OK en bekijk het resultaat in het outputscherm.

Opdracht. Maak een cirkeldiagram van de variabele provider.
Dit doe je als volgt. Kies uit het menu “Graphs” "Legacy" voor de optie “Pie”. Je krijgt dan onderstaand scherm.

Selecteer als het er al niet staat “Summaries for groups of Cases” en klik op “define”.
Selecteer “Provider” en plaats deze onder “Define slices by” zoals in onderstaand figuur.


Klik op Ok en bekijk het resultaat.

Opdracht. Maak een histogram van de variabele Kostente.
Dit doe je als volgt. Kies uit het menu “Graphs” "legacy Diagram" voor de optie “Histogram”. Je krijgt dan onderstaand scherm waarbij de variabele kostente reeds onder variable is geplaatst.

Klik ook op “Display normal curve” zodat dit aangevinkt is.
Bekijk het resultaat.

Inleiding De gegevens SPSS opstarten Definiëren variabelen Definiëren Value labels Definiëren Meetniveaus Opslaan structuur Invoeren waarden Tabellen Grafieken maken Bewaren gegevens