Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Toetsen op samenhang en verschil

Inleiding Chi-square toets Independent Sample T-test Pearson PM toets  

Pearson Productmomentcorrelatie toets.

De Pearson Productmomentcorrelatie toets is de enige toets die in dit kader behandeld wordt om samenhang te toetsen. Er zijn andere toetsen b.v. de rangorde toets is een veel gebruikte, maar het gaat te ver om die in dit kader te behandelen.

De Pearson productmomentcorrelatie toets wordt gebruikt bij scale variabelen om samenhang aan te tonen. De H0 hypothese is dan altijd er is geen samenhang tussen de variabelen en de H1 is dat er wel samenhang is.

Binnen de gegevens van auto online.sav zijn niet direct mooie voorbeelden om samenhang aan te tonen, maar we doen toch een poging.

De toets kun je vinden onder Analyze --> Correlate --> Bivariate:

Mogelijke verbanden die te vinden zijn in dit bestand zijn tussen de waarden van de in te ruilen auto, de sticker waarde van de auto en de daadwerkelijk betaalde prijs voor de auto. Deze verbanden kunnen we uit rekenen door het Bivariate correlate scherm als volgt in te vullen.

Dit levert de volgende tabel:

Je ziet dat in de tabel de Pearsons correlatie coëfficiënt van de variabele met zichzelf steeds 1 is, wat logisch is.

De Correlatiecoefficienten tussen de variabelen zijn hoog (0,969 en 0,958 en 0,987).
Dit is wat we waarnemen. In dit geval is:
H0: Er is geen verband tussen de variabelen (twee aan twee).
H1: Er is wel verband.

Je ziet dat de correlatiecoëfficiënt hoog is, de kans dat die waarde zo hoog is (dus veel verband), uitgaande van het feit dat er geen verband verondersteld is (waarde correlatiecoefficient laag) is heel klein, kleiner dan 5%. De H0 hypothese, er is geen verband wordt verworpen.

Eigenlijk is er hier sprake van nog een ander soort verband.
De uiteindelijke prijs die men betaald, is afhankelijk van zowel de in te ruilen auto als de prijs die op de sticker staat.
De uiteindelijke prijs is dus een functie van zowel de prijs van de in te ruilen auto als de sticker prijs.

SPSS kan dit ook uitrekenen. Daarvoor vul je het lineaire Regressie formulier als volgt in.

Dit levert onder andere de volgende tabel op.

Vergelijk dit ook met de regressie vergelijking zoals je die eerder hebt gehad.
Snap je dit laatste niet, dan is dat ook niet erg, en komt het misschien later wel.

Inleiding Chi-square toets Independent Sample T-test Pearson PM toets