Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Beschrijvende statistiek

Meetniveaus instellen Frequencies Modus, mediaan en kwartielen Table of frequencies Descriptives Explore Multiple respons Bar Pie Histogram Boxplot  

Boxplot.

Boxplots worden gebruikt om van "Scale" variabelen de verdeling te laten zien. Vaak wordt een boxplot gebruikt om verschillen en/of samenhang tussen variabelen te laten zien. Daarom is de plek om een boxplot te maken van één variabele in SPSS net iets lastiger te vinden. Ik zal daarom voor de boxplot de drie verschillende methodes toelichten.

Methode 1.

Via de menu optie Analyze --> Descriptive Statistics --> Explore.

Je komt dan in het Explore scherm. Verplaats de variabel die je wilt laten zien in de boxplot naar de "Dependent List".
Klik onder Display "Plots" aan.

Het resultaat is een tweetal grafieken. Ten eerste de grafiek met "Stem & Leaf". Deze laat een soort frequentieverdeling zien.
ten tweede de Boxplot.

Waarbij de nummers 843 en 448 de nummer van de respondenten zijn die uitzondelijke waarden (in dit geval uitzonderlijk hoge waarden) hebben (ga maar na).

Methode 2.

Door gebruik te maken van Graphs --> Chart Builder en te kiezen voor de optie Boxplot. Sleep zowel de Boxplot als de variabele naar de juiste plekken (zie onderstaand figuur).

Methode 3.

Kies voor Graphs --> Legacy Dialogs --> Boxplot. Je krijgt dan onderstaand scherm

Kies in dit scherm voor Simple en "summaries of separate variables". (De bovenste optie is om samenhang en/of verschil tussen meerdere variabelen te zien). Klik dan op "Define"

Verplaats de variabele (of variabelen als je meerdere boxplots in een figuur wilt hebben) onder "Boxes Represent", en klik op Ok.

Meetniveaus instellen Frequencies Modus, mediaan en kwartielen Table of frequencies Descriptives Explore Multiple respons Bar Pie Histogram Boxplot