Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Beschrijvende statistiek

Meetniveaus instellen Frequencies Modus, mediaan en kwartielen Table of frequencies Descriptives Explore Multiple respons Bar Pie Histogram Boxplot

Tables of frequencies.

In iedere enquete komen ze voor. Vragen die op de een of andere manier bij elkaar horen en die allemaal dezelfde antwoordmogelijkheden hebben. Je kunt voor iedere vraag een aparte tabel maken, maar dat maakt het moeilijk de antwoorden met elkaar te vergelijken. Juist voor vragen (variabelen) met dezelfde antwoordenmogelijkheden heeft SPSS de Tables of Frequencies. We zullen dit toe passen op de volgende vragen:

The web site was easy to use.
I found the web site was very helpful in my purchase.
I had a positive experience using the web site.
I would use this web site only for research.
The web site influenced me to buy my vehicle
I would feel secure to buy from this web site.

Al deze variabelen hebben de volgende antwoordcategorien:

Ga na.

Je komt in de table functie door Analyze --> Tables --> Custom Tables.

Je krijgt dan onderstaand scherm:

Later zullen we zien dat met met Custom tables veel meer kunnen doen, maar we beperken ons nu tot de tables of Frequencies.

Selecteer de variabelen easyuse t/m secure. (Dit doe je door Easyuse aan te klikken, de Shift toets ingedrukt te houden en op Secure te klikken).

Sleep vervolgens de geselecteerde velden naar het binnenste vierkant op "Rows". Je scherm ziet er dan als volgt uit:

Je ziet dat de waarden (Strongly Disagree t/m Strongley Agree) onder elkaar staan. Je wilt die naast elkaar hebben staan. Dit kan door bij "Category Position" te kiezen voor "Row Label in Colums"

Door op Ok te klikken krijg je de tabel.

In deze tabel staan aantallen. Je kunt de verschillende vragen veel beter met elkaar vergelijken als er percentages staan. Om percentages te plaatsen in deze tabel ga je weer via " Analyze --> Tables --> Custom Tables" naar het custom table scherm. Kies voor "N% Summary Statistics...".

Haal "Count" in dat scherm weg en plaats "Row N%" ervoor in de plaats.

Klik dan op "Apply to Selection". In het Custom Tables scherm zie je direct de verandering.

Klik op OK om het resultaat te zien.

Je ziet dat veel mensen het niet eens zijn met de stelling "I would use this web site only for research.", maar wel met de stelling "I would feel secure to buy from this web site".

Lukt het je niet met bovenstaande aanwijzingen om de tabel te maken, bekijk dan onderstaand filmpje.

Opdracht maak een tables of Frequencies van de volgdende vragen:

People feel that the Internet is not a safe place for personal information.
People want to test the performance of the vehicle before buying it.
People feel they can negotiate a better price by talking with a sales representative in person.
People usually have trade-ins that are too complicated to deal with online.
People like to have a "hands on" situation when buying different options for their vehicle.
People want to see the vehicle before they buy it to check for imperfections.

Bij het resetten van de waarden krijg je hierbij het volgende scherm:

Klik hier op "All Tabs"

Je tabel moet er als volgt uit komen te zien:

In onderstaand filmpje worden alle stappen weer voorgedaan.

 

Meetniveaus instellen Frequencies Modus, mediaan en kwartielen Table of frequencies Descriptives Explore Multiple respons Bar Pie Histogram Boxplot