Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Toetsen op samenhang en verschil

  Inleiding Chi-square toets Independent Sample T-test Pearson PM toets

Inleiding Toetsten op samenhang en/of verschil.

Enkelvoudige toetsen worden veelal gebruikt om te kijken of je steekpref representatief is, of een bepaald resultaat overeenkomt met je verwachtingen.

Anders is het bij toetsen of er een verschil of samenhang is. Daar kijk je of er een verband is tussen de waarden van de ene variabele en de waarden van de andere variabele. Vaak is er sprake van een afhankelijke en een onafhankelijke variabele. Zo kun je je voorstellen dat de functie van iemand bepaald hoeveel of die verdient. Van de andere kant bepaald hetgeen iemand verdient weer welke woonlasten die persoon heeft.

De technieken om verschillen en samenhang aan te tonen zijn beschreven in de paragraaf "Samenhang en verschil". Maar ook hier kunnen we ons afvragen of de gevonden verschillen en samenhangen het resultaat zijn van toeval (we hebben immers een steekproef getrokken) of dat er daadwerkelijk een verschil is.

Met onderstaande toetsen kunnen we nagaan of er significante verschillen bestaan tussen de kenmerken van de variabelen.

Het meetniveau bepaald het soort toets.

Om verschillen te toetsen worden de Chi-Square en de independent T toets uitgelegd.
Om samenhang te toetsen wordt de Pearson productmomentcorrelatie toets uitgelegd.

  Inleiding Chi-square toets Independent Sample T-test Pearson PM toets