Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Analyse samenhang en verschil

Crosstabs Tables Stacked Bar Histogram Boxplot Special Stacked Bar

Tables.

De tables is een uitbreiding van de Crosstabs. Je kunt van alle meetniveaus Tables maken. Van belang is wel dat je in het "Variabele View" scherm de juiste meetniveaus voor de variabelen ingesteld hebt.

Instellingen voor de Tables maak je in het "Custom Tables" scherm. Analyze --> Tables --> Custom Tables.

Je kunt een kruistabel maken tussen bv geslacht en burgerlijke staat door de velden naar rechts te slepen.

Je ziet de vorm van de tabel al ontstaan. Om percentages in te stellen klik je op "N% Summary Statistics" Het kan zijn dat deze knop niet te selecteren is. Dan is waarschijnlijk "Your Gender" nog geselecteerd. Klik dan op te tekst "What is Your marital status?". Dat deze variabele geselecteerd is zie je aan het blokje om de tekst (zie bovenstaand figuur). Klik dan op de "N% summary Statistics" knop.

De Count klik je naar links en het Colum N% percentage naar rechts.

Klik daarna op "Apply to selection" en op Ok.

Je krijgt een tabel zonder totalen. Totalen krijg je in deze tabel door terug te gaan naar het "Custom Tables" invoerscherm. Kies dan voor de knop "Categories and Totals" en klik "Total" aan.

Klik dan op Apply en op OK.

Niet duidelijk bekijk alle stappen op onderstaande video nog eens.

 

Stel je wilt weten wat de verdeling is van de leeftijd per geslacht, dus een nominale variabele met een scale variabele.
Ga dan naar het Custom Tables scherm, Reset all tabs, en maak de volgende instellingen.

Merk op dat de summary mean er automatisch staat. Dit komt omdat Age een scale variabele is. De standaarddeviatie kun je toevoegen door op "N% Summary Statistics" te klikken en de standaarddeviatie toe te voegen.

De gemiddelde leeftijd van de mannen is 36 met een standaard deviatie van 9, die van de vrouwen 35 met ook een standaard deviatie van 9.

Wat niet mogelijk is in een table, is twee scale variabelen tegen elkaar uit te zetten. Je kunt wel meerdere scale variabelen naast elkaar zetten. Zo zou je voor de drie kosten vragen de volgende tabel kunnen maken:

Met als antwoordtabel:

Het is ook mogelijk allerlei combinaties te maken zoals onderstaande waarin je drie variabelen combineert.

Er is heel veel mogelijk met SPSS, zelfs het onmogelijke. Hou altijd rekening met de statistische regels die er zijn en met het feit dat hetgeen je produceert ook betekenis moet hebben.

Crosstabs Tables Stacked Bar Histogram Boxplot Special Stacked Bar