Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Beschrijvende statistiek

Meetniveaus instellen Frequencies Modus, mediaan en kwartielen Table of frequencies Descriptives Explore Multiple respons Bar Pie Histogram Boxplot

Multiple Respons.

Een Multiple responsvraag is een vraag waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Bv een vraag over welke sporten iemand beoefend, of welke krant iemand leest. In een enquête zie je zo'n vraag over sporten als volgt terug:

Welke sporten beoefent u
(Meerdere antwoorden mogelijk)

O Voetbal
O Tennis
O Hockey
O Handbal
enz.

O Anders ......

Het lastige is om bij deze vragen voldoende antwoordcategorieën te hebben, maar in dit practicum beperken we ons tot hoe je een MR (Multiple Respons) vraag verwekt.

In de auto-online enquete zit ook een MR vraag.

De vraag is: "Hoe kwam U op de hoogte van het bestaan van Auto Online"
De mogelijke antwoordcategorieën zijn:

O Van een vriend
O Gezien op een Billboard
O Gezien op Bannerreclame op Internet
O Door te surfen
O Via de zoekmachine
O De televisie
O De bioscoop
O De krant
O Anders

Kijk je in het SPSS bestand in het tabblad "variabele view" dan zie je daar de volgende variabelen met alemaal dezelfde waarden Yes of No:

Name Label
friend Found out about Auto Online from a friend
billbrd Found out about Auto Online from a billboard
banner Found out about Auto Online from an Internet banner
surfing Found out about Auto Online by Web surfing
sengine Found out about Auto Online from a search engine
tv Found out about Auto Online from television
theater Found out about Auto Online at a theater
nwspaper Found out about Auto Online from a newspaper
other Found out about Auto Online from some other way

 

Het analyseren van een MR vraag gaat altijd volgens de volgende stappen:

 

Stap Een:
Definieer een MR set. Kies voor Analyze --> Multiple Respons --> Define Variable Sets.

Het Define Multipkle Response scherm vul je als volgt in:

Selecteer de variabelen met de antwoorden uit de MR vraag.
Het antwoord is "ja" of "nee" (dit is dichotoom) , waarbij "ja" de waarde 1 heeft. Dit wil zeggen dat die respondent gekozen heeft voor die optie (1 =Yes).
Wat in SPSS moet gebeuren is de eentjes tellen, en dat geef je aan bij Counted value: 1. (zou je 0 invullen dan worden juist die waarden gekozen van de respondenten die niet gekozen hebben voor die optie wat trouwens ook een uitkomst is).

De "name" wordt de naam van de nieuwe variabele. Ik laat de naam meestal beginnen met MR omdat het een Multiple responsevraag betreft, en dat zie ik dan direct al aan de naam. (In de naam mogen van SPSS geen spaties zitten vandaar het onderliggend streepje.
Voor de label kun je iedere willekeurige tekst nemen, maar ik vind het handig om hier de enquêtevraag te nemen (zo ver mogelijk omdat ik maar een beperkt aantal tekens kan invoeren).

Heb je dit gedaan, dan klik je op "Add". Je scherm ziet er dan als volgt uit en de MR set is gedefinieerd en heet "$MR_hoogte_online".

Let op, als je het bestand afsluit, wordt in deze versie van SPSS de MR set niet mee opgeslagen. Voer dus eerste alle handelingen uit die je op de set wilt doen, kopieer de resultaten naar WORD en verlaat dan pas SPSS.

Klik op "close" om uit het "Define Multiple Response Sets"Scherm te gaan.

Stap 2: Laat de MR tabel door SPSS maken

Kies voor Analyze --> Multiple Response --> Frequencies.

Selecteer de MR set en verplaats deze naar rechts.

Klik vervolgens op OK.

Stap 3: Interpreteer de resultaten.

122 mensen hebben geen enkele waarde ingevuld in de tabel, 1278 mensen hebben 1 of meerdere waarden ingevuld.
In het totaal hebben de 1400 mensen 2517 antwoorden gegeven.
81 mensen hebben Auto online gevonden via een vriend (maar misschien ook nog op een andere manier) 81 is 3,2% van 2517.
Van de 1400 mensen heeft 6,3 % van de mensen aangegeven dat ze auto online via een vriend gevonden hebben.
Maar misschien het meest belangrijke voor Auto online is dat 72,7% van de mensen aangegev heeft auto online via een zoekmachine gevonden te hebben.

Je ziet dat in deze tabel heel veel verschillende informatie zit. In een rapport kun je dan ook nooit volstaan met alleen deze tabel, maar zul je een uitvoerige uitleg erbij moeten geven.

Meetniveaus instellen Frequencies Modus, mediaan en kwartielen Table of frequencies Descriptives Explore Multiple respons Bar Pie Histogram Boxplot