Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Beschrijvende statistiek

Meetniveaus instellen Frequencies Modus, mediaan en kwartielen Table of frequencies Descriptives Explore Multiple respons Bar Pie Histogram Boxplot

Modus, mediaan en kwartielen.

Stel we willen weten wat de modus, mediaan en kwartielen zijn bij de vraag of mensen internet veilig vinden voor persoonlijke informatie (variabele met naam safe). Kies dan voor het scherm om een frequentie tabel te maken voor deze variabele.

Kies voor Statistics

selecteer onder "Percentile Values" Quartiles en onder "Central Tendency" Median en Mode.

Klik op Continue en daarna op Ok. Je krijgt onderstaand resultaat.

Meetniveaus instellen Frequencies Modus, mediaan en kwartielen Table of frequencies Descriptives Explore Multiple respons Bar Pie Histogram Boxplot