Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Beschrijvende statistiek

Meetniveaus instellen Frequencies Modus, mediaan en kwartielen Table of frequencies Descriptives Explore Multiple respons Bar Pie Histogram Boxplot

Explore.

De methode Descriptive geeft een eenvoudige weergave van de verdeling van een scale variabele. Vaak is die niet voldoende. Dan wordt gebruik gemaakt van Explore.

Kies dan voor Analyze --> Descriptive Statistics --> Explore. Selecteer een variabele en plaats die in de "dependent list".

Selecteer in Display onder in het scherm "Statistics". Op grafieken wordt later ingegaan.

Klik op OK.

Deze tabel geeft net iets meer waarden. Er staat bijvoorbeeld de median (mediaan) bij. In de lessen statistiek zal op de andere waarden, zover van toepassing, verder ingegaan worden in de tweede periode. Het begrip betrouwbaarheidsinterval wordt bv veel gebruikt.

Meetniveaus instellen Frequencies Modus, mediaan en kwartielen Table of frequencies Descriptives Explore Multiple respons Bar Pie Histogram Boxplot