Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Beschrijvende statistiek

Meetniveaus instellen Frequencies Modus, mediaan en kwartielen Table of frequencies Descriptives Explore Multiple respons Bar Pie Histogram Boxplot

Descriptives.

Ratio en interval variabelen worden zelden weergegeven in frequentietabellen. Uitzonderingen zijn er altijd, maar ga er in eerste instantie vanuit dat je de descriptives gebruikt om de verdeling te laten zien van Ratio variabelen.

Ratio en interval variabelen hebben in SPSS het meetniveau Scale.

Laten we als voorbeeld de verdeling bekijken van de volgende enquete vraag: "About how many times before you bought your automobile did you visit the Auto Online web site?"

Descriptives kun je vinden onder Analyze --> Descriptive Statistics --> Descriptives

Kies voor de variabele visits (pas op dat je niet per ongeluk visit kiest, want dit is geen scale variabele)

Klik op OK en bekijk het resultaat.

Je ziet dat het aantal, het minimum, maximum, het gemiddelde en de standaarddeviatie worden berekend.

Net als bij frequentietabellen is het mogelijk meerdere variabelen tegelijk te kiezen zodat je meer gegevns in een tabel krijgt, en waarden beter met elkaar kunt vergelijken.

Probeer onderstaande tabel maar eens te maken.

Filmpje met oplossing:

Meetniveaus instellen Frequencies Modus, mediaan en kwartielen Table of frequencies Descriptives Explore Multiple respons Bar Pie Histogram Boxplot