Schema's
SPSS naar Word
Opties in SPSS
FAQ
Links
 

Analyse samenhang en verschil

Crosstabs Tables Stacked Bar Histogram Boxplot Special Stacked Bar

Stacked BAR.

De stacked Bar staat voor een gestapeld staafdiagram. Het betreft dan twee variabelen beiden van ordinaal of nominaal niveau.

Stel we willen weten of er een verschil is tussen mannen en vrouwen in het leuk vinden van het gebruik van internet. Eerder hebben we gezien hoe we dit in een tabel kunnen laten zien, nu laten we zien hoe we het grafisch kunnen laten zien.

Kies voor Graphs --> Legacy Dialogs --> Bar. Kies dan voor de optie Stacked en klik op define.

De splitsingsvariabele komt op de "category Axis te staan. De test variabele onder "Define stacks by"

Klik op Ok. Je krijgt de volgende grafiek:

Op de Y-as staan aantallen. We hebben gezien bij de tabellen dat met percentage we beter verschillen kunnen laten zien. Percentages kunnen we instellen door naar het "Chart Editor" scherm te gaan, door twee maal op de grafiek te klikken. Onder opties staat "Scale to 100%"

Doe dit, je krijgt de volgende grafiek.


In deze grafiek zie je direct dat er een verschil is in kleurenverloop tussen mannen en vrouwen, dus een verschil tussen mannen en vrouwen ten aanzien van het leuk vinden van inkopen via internet.
Of dit verschil significant is, kan ik niet op basis van deze grafiek zeggen. Daarvoor moet ik een Chi-Square toets doen.

 

Ga na of er een verschil is tussen het ras en/of men de Web site makkelijk in het gebruik vindt. Als het goed is krijg je er de volgende grafiek uit:


Merk op dat de American Indian staaf opvallend anders is dan de andere staven. Ga na wat hiermee aan de hand is, en of je deze groep wel op zou moeten nemen in je grafiek.

Crosstabs Tables Stacked Bar Histogram Boxplot Special Stacked Bar